Zmenšiť textZväčšiť text

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

 08.11.2022

OZNAM !

Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy SR a podľa § 20 a § 202 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 

vyhlasujem 

referendum, v ktorom voliči rozhodnú o otázke :

" Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebnéhoobdobia Národnej rady SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR. 

Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady SR ako ústavný zákon ". 

 a určujem 

1. deň jeho konania na sobotu 21. január 2023

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 10. novembra 2022

3. lehotu na utorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 24. novembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 5 decembra 2022 

Zuzana Čaputová v. r. 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >