Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

Pri OÚ v Magnezitovciach pracuje ako jedna zo zložiek a komisií zastupiteľstva OÚ pracuje aj kultúrna komisia. Je v nasledovnom zložení – predseda: Ing. Kamil Horváth - poslanec OZ, členovia: M. Nagyová, J. Kotlarčíková, D. Levčáková, D. Andrášiková - Sitáková, E. Šípošová, . V spolupráci s OZ organizujeme rôzne činnosti a akcie v rámci obce.

Na jar pri príležitosti MDŽ sa uskutočňujú návštevy žien 60 a nad 60 rokov. Tieto naše občianky potešíme milým slovom a malým darčekom, ktorý ich poteší, ale hlavne uistí, že si ich vážime a uctíme.

Na Deň matiek pozdravíme všetky mamy cestou obecného rozhlasu formou rozhlasovej relácie, kde účinkujú aj žiaci ZŠ z Lubeníka.

V období maturít zablahoželáme k úspešnému ukončeniu stredoškolského vzdelania maturantov z našej obce taktiež formou rozhlasovej relácie.

Nezabúdame ani na našich otcov, ktorých si uctíme v júni na Deň otcov v miestnom rozhlase.

No a nepísanou tradíciou sú organizácie Dňa detí, ktoré spojené s rôznymi súťažami a zábavkami pre deti v prírode. Všetky deti sú za výkony ocenené medailami i vecnými darmi za účasť. Je pripravené aj občerstvenie.

V mesiaci august si pripomíname výročie SNP a zúčastňujeme sa výstupu na Kohút, ktorý organizuje susedná obec Chyžné z príležitosti tohto výročia.

Nezabúdame ani na našich seniorov. V rámci mesiaca úcty k starším každoročne v októbri blahoželáme cestou obecného rozhlasu formou rozhlasovej relácie všetkým občanom – seniorom básničkami, pesničkami a pekným slovom.

V mesiaci november spomíname cestou rozhlasu na tých, ktorí už nie sú medzi nami v deň pamiatky zosnulých.

V decembri organizujeme Mikulášsky večierok s programom a rozdávaním balíčkov, na ktoré prispieva finančne aj OÚ a rozdáva ich Mikuláš, ktorý príde medzi deti, z čoho majú deti veľkú radosť.