Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Názov Popis Dátum
Vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Voľby do Euroropského parlamentu 21.02.2024
Voľby prezidenta SR 2024 Elektronická adresa na doručenie oznámenia 29.01.2024
Voľby prezidenta SR Vytvorenie okrskov 29.01.2024
Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR Informácie pre voliča 12.01.2024
Vyhlásenie volieb prezidenta SR 2024 Vyhlásenie volieb 12.01.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Podpora udržania pracovných návykov 27.12.2023
zmeny a doplnky k VZN č.1/2019 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom na území obce Magnezitovce Zmeny a doplnky k VZN č.1/2019 15.12.2023
VZN o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní odpadových vôd na území obce VZN č.3/2023 15.12.2023
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 2/2023 15.12.2023
Rozpočet obce na rok 2024 Rozpočet obce na rok 2024 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk