Zmenšiť textZväčšiť text

Kostol

Občania vystavali v roku 1933 nový evanjelický kostol. Kazateľnica a oltár pochádzajú zo starého kostola, z ktorého sa dnes žiaľ zachovalo len pár stavebných kameňov. Starý kostol podľa záznamov evanjelickej kroniky bol postavený v roku 1824. Nad dverami bol nápis: „Po vystálem ohni, chrám tento stavěn jest, když s Francouzi stály pokoj byl upevněn.“ Na oltári je socha Mojžiša s desiatimi Božími prikázaniami.

•Evanjelický kostol je situovaný v časti obce Mníšany, neďaleko staršej zvonice.
•Pre našu obec je neobvyklou modernistickou architektúrou evanjelický kostol , ktorý patrí spolu s Koprášskym viaduktom a tunelom medzi hlavné turistické zaujímavosti .
•Terajší kostol nahradil starší tolerančný chrám, z ktorého do nového svätostánku preniesli drevený barokový mobiliár – kazateľnicu, krstiteľnicu a oltár. Práve spojenie presvetleného interiéru s veľkými, akoby industriálnymi oknami a barokového mobiliáru, robí tento kostol jedinečným v našej obci.
•Nie sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky, ale vďaka ich výrazným architektonickým a umelecko-remeselným hodnotám ho chceme navrhnúť do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR