Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.magnezitovce.sk spravuje Obec Magnezitovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Magnezitovce

Adresa:
Obecný úrad Magnezitovce
Magnezitovce 59
049 16 Jelšava

IČO: 00328511

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Stredný Gemer
Počet obyvateľov: 474
Rozloha: 1518
Prvá písomná zmienka: v roku 1427

Podateľňa: podatelna@magnezitovce.sk
Starosta: Bc. Marcela Hudáková, +421 58 448 27 70, 0911 962 662 ,starosta@magnezitovce.sk 
Administratívna pracovníčka: Diana Andrášiková-Sitáková, +421 904 175 828, sekretariat@magnezitovce.sk.

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 448 27 70+421 904 175 828

E-mail: obec.magnezitovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Magnezitovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Magnezitovce je zriadený na Miestnom úrade v Revúcej.