Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D2/192202 Odpadové hospodárstvo Odb.: Magnezitovce
Dod.: Brantner
0 €
2409361544 Poistenie PUPN Odb.: Magnezitovce
Dod.: GENERALI
15.18 €
23/30/054/2105 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Magnezitovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
23/30/054/2089 Podpora udržania pracovných návykov-PUPN Odb.: Magnezitovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
2409315653 Poistenie PUPN Odb.: Magnezitovce
Dod.: GENERALI
30.80 €
2409313656 Poistenie Odb.: Magnezitovce
Dod.: GENERALI
55.40 €
3010043783 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Magnezitovce
Dod.: Výchoslovenská energetika a.s.
0 €
05/09/2023 Audit Odb.: Magnezitovce
Dod.: GemerAudit
864 €
38/2023 Propagácia a prezentácia obchodného mena Odb.: Magnezitovce
Dod.: SMZ, a. s.
800 €
23/30/054/1561 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Magnezitovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
VSN0905202305A Zmluva o prevádzke triedeného zberu Odb.: Magnezitovce
Dod.: ENVI-PAK,a.s.
0 €
KZ 01/2023 Kúpno-predajná zmluva Odb.: Miroslav Petráš - AUTODOPRAVA s.r.o.
Dod.: Magnezitovce
2 500 €
2/2023 O Odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Magnezitovce
Dod.: Lackovičov Sevris s. r. o.
315 €
01/2023 Dodatok k zmluve Odb.: Magnezitovce
Dod.: Telekom
30 €
402102 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Magnezitovce
Dod.: Brantner
32 004.94 €
01/2022 Zmluva o reklame a propagačnej činnosti Odb.: Magnezitovce
Dod.: Minios
2 500 €
29/2022 Sponzorstvo Odb.: Magnezitovce
Dod.: SMZ, a. s.
100 €
192202 Nakladanie s odpadmi Odb.: Magnezitovce
Dod.: Brantner
60 560.83 €
05/10/2022 Zámenná zmluva Odb.: Magnezitovce
Dod.: Juraj Bobka
77 €
01/04/2022 Zmluva o dielo Odb.: Magnezitovce
Dod.: REGIST - STAR s.r.o.
2 395.92 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS zákon NR SR č. 369/1990

Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ č.18/§52/2012/NP V -2

Absolventská prax

Dohoda a podmienkach vykonávania menších obecných služieb podľa

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z