Zmenšiť textZväčšiť text

JDS Organizácia

Organizácia obce Magnezitovce JDS má 17 rokov. Na podnet okresnej rady v Revúcej za prítomnosti predsedu p. J. Galoviča a obecného úradu v Magnezitovciach bola organizácia JDS založená 10.marca 2005.

Na prvej ustanovujúcej schôdzi boli zvolení členovia JDS obce Magnezitovce v zložení

 • Oľga Mladšia
 • Oľga Gérecová
 • Milan Straka
 • Klára Hrvolová
 • Ondrej Chlebuš

Členstvo JDS obce Magnezitovce tvoria občania z obidvoch časti obce Mníšany a Kopráš. Na začiatku založenia organizácie sa prihlásilo 25 členov.

Zloženie výboru JDS v roku 2023:

 1. Ján Schmidt – predseda
 2. Oľga Gérecová – tajomníčka 
 3. Viera Drábová – hospodárka
 4. Milan Straka – člen
 5. Jaroslav Bobka – člen
 6. Anna Andrášiková – predseda RK
 7. Viera Straková – člen RK
 8. Anna Asztalošová - člen RK

Členovia organizácie v roku 2023: 21 členov

Činnosť organizácie JDS obce Magnezitovce

Program organizácie na rok 2023:

 • Február – výročná schôdza členská schôdza
 • Máj – stretnutie v prírode „Opekačka “
 • September - turistický výlet k Veľkému tunelu
 • Október – pri príležitosti „Úcta k starším “
 • December – „Povianočné posedenie “

Každá schôdza má svoj program, kde okrem iného členovia blahoželajú jubilantom v danom štvrťroku s patričným pohostením a občerstvením, ktoré si organizácia sama pripraví. Po hlavnom programe si členovia radi zaspomínajú na mladé časy, aby si pripomenuli, že ešte nie sú starý. Ale sú len dôchodcovia. Samozrejme sú to aktívny dôchodcovia, ktorí sa ešte držia v našej obci a zapájajú sa do rôznych aktivít.

Pravidelne sa zúčastňujú všetkých akcii poriadaných Okresnou radou v Revúcej.

Činnosti a aktivity

 • Stretnutie pri pesničkách – „ Ukáž čo vieš “
 • Kukučínova Revúca
 • Športové hry
 • Turistický zraz
 • Stretnutie z príležitosti „Úcta k starším “
 • Stretnutie troch generácii pri pesničkách
 • Vianočné posedenie

Za aktívnu činnosť organizácie JDS v obci Magnezitovce od jeho založenia svedčia aj Ďakovné listy a vyznamenania.

 • Pri príležitosti 15 výročia organizácie JDS naši členovia obdržali Vyznamenanie III. stupňa za „ Aktívnu činnosť “. Taktiež členovia organizácie JDS vlastnia aj samostatne svoje vyznamenanie III. stupňa a II. stupňa.
 • Na súťaži o najlepší koláč, ktorá sa konala v Revúcej získali naši členovia I. miesto a II. miesto, V Športových hrách získali 2 krát zlatú medailu, 4 krát striebornú medailu a 3 krát bronzovú medailu.
 • Okresná organizácia JDS Revúca organizovala 17.05.2023 v Lubeníku X. okresné olympijské športové hry seniorov, ktorých sa zúčastnili aj naši seniori z Magnezitoviec. Získali sme krásne ocenenia: 1 krát zlatú medailu, 2 krát striebornú medailu a 3 krát bronzovú medailu.