Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam o zmene čísla účtu na vyplácanie poplatkov

 08.12.2022

OZNAM ! 

Obec Magnezitovce v zastúpení starostkou obce Bc. Marcelou Hudákovou týmto oznamuje číslo účtu v Prima Banke, na ktoré môžu občania uhrádzať poplatky . 

Číslo účtu, na ktoré žiadame vyplácať poplatky za 

DZN TDO,PES, CP a Kanalizáciu :

Prima Banka SK76 5600 0000 0020 9429 4001

                                                             

                                                                                     Bc. Marcela Hudáková

                                                                                   starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >