Zmenšiť textZväčšiť text

Požehnanie hasičského vozidla

 08.05.2016

Dobrovoľný hasičský zbor v Magnezitovciach v rámci osláv patróna hasičov – sv. Floriána zorganizoval v nedeľu 8.5.2016 „ Slávnostné požehnanie nového hasičského vozidla IVECO DAILY “

Slávnosť sa začala krátkym príhovorom hostí a organizátorov pred hasičskou zbrojnicou a nasledovalo požehnanie vozidla p. farárkou. Následne a prítomní presunuli do miestneho evanjelického kostola v Magnezitovciach. Po oficiálnom programe čakalo na zúčastnených malé občerstvenie.

                                                                                                                                                        p. Hudák