ODVOZ ODPADU

  • Komunál
    09. MAR. 2023
  • Plasty
    22. MAR. 2023
  • Sklo
    02. MAR. 2023
MAGNEZITOVCE Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC MAGNEZITOVCE

Obec Magnezitovce vznikla v roku 1960 spojením dvoch dedín – Mníšan a Kopráša. Evanjelický kostol je situovaný v časti obce Mníšany, neďaleko staršej zvonice.

Pre našu obec je neobvyklou modernistickou architektúrov evanjelický kostol, ktorý patrí spolu s Koprášskym viaduktom a tunelom medzi hlavné turistické zaujímavosti.

Kostol je modernistická stavba, má atypickú fasádu s prvkami art deco, ktorej domunije oblúkový kazetovaný portál s nápisom Soli Deo Gloria (Jedine bohu sláva). Veža na stupňovitom štíte je súčasťou hmoty kostola.

Terajší kostol nahradil starší tolerančný chrám, z ktorého do noého svätostánku preniesli drevený barokový mobiliár – kazateľnicu, krstiteľnicu a oltár. Práve spojenie presvetleného interiéru s veľkými, akoby industriálnymi oknami a barokového mobiliáru, robí tento kostol jedinečným v našej obci.

Nie sú zapísané ako národné kultúrne pamiatky, ale vďaka ich výrazným architektonickým a umelecko-remeselným hodnotám ho chceme navrhnúť do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.