Zmenšiť textZväčšiť text

Šťastný Nový rok 2023 Príhovor starostky obce

 02.01.2023

Vážení spoluobčania 

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila dnes prvý krát v tomto roku 2023. 

Začíname nový rok. A ako to už na začiatku nového roku býva, každý si dávame nové predsavzatia. Neviem čo nás v tejto ťažkej dobe ešte čaká. Chcem Vás ale povzbudiť. Snažme sa byť lepšími, jeden k druhému tolerantnejšími, lebo len tak môže byť nový rok 2023 lepší.

Zažívame časy, kedy sú mnohí ľudia zneistení, strácajú sociálne istoty. Akoby sa vytrácali pocity istoty, stability, bezpečia a kľudného spoluna-žívania. Ukážme silu tolerancie, pochopenia sa navzájom a slušnosti medzi sebou v každodennom živote.

Prijmite prosím do nového roka moje najúprimnejšie želania lásky, porozumenia a priateľstva, ktoré nás robia ľuďmi a dokážu človeka previesť aj cez najťažšie chvíle.

Želám vám zdravie, vnútornú silu pre každodenné skúšky, ktoré musí každý z nás prekonávať.

Želám všetkým občanom našej obce silu meniť veci k lepšiemu, pre svoju rodinu, ale aj pre našu obec. V prichádzajúcom roku 2023 Vám želám veľa lásky, trpezlivosti a šťastia.

Prijmite, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja, úcty, harmónie , nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

Zveľaďujme a rozvíjajme našu obec v každom smere v prospech nás všetkých.

Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2023 vám želá  

Vaša starostka obce Marcela Hudáková


Zoznam aktualít: