Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

 13.07.2022

Obec Magnezitovce

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

29. októbra 2022

Obec Magnezitovce podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia č. 209/2022 predsedu NR SR o voľbách do orgánov samosprávy obcí a o voľbách do orgánov samosprávnych krajov oznamuje, že voľby sa budú konať

v sobotu 29. októbra 2022

Volebný obvod č. 1 :

Volebný okrsok č. 1 –  časť Mníšany, volebná miestnosť je určená na OcÚ

                                                 v miestnosti ZPOZ

Volebný okrsok č. 2 –  časť Kopráš, volebná miestnosť je určená

                                                 v kultúrnom dome

Vo volebnom  obvode č. 1, ktorý zahŕňa :

okrsok č. 1 – časť Mníšany, OcÚ, miestnosť ZPOZ

okrsok č. 2 – časť Kopráš, Kultúrny dom

sa volí 5 poslancov

                                                                                                                                                  Helena Adamcová

V Magnezitovciach, dňa 13.07.2022                                                                                          starostka obce


Zoznam článkov:

1 2 3 >