Zmenšiť textZväčšiť text

Informácie pre voliča

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu na r. 2024 Návrh rozpočtu 28.11.2023
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady VZN o miestnych damiach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 21.11.2023
Návrh VZN č.3/2023 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách , vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní odpadových vôd na území obce Magnezitovce. VZN č. 3/2023 21.11.2023
Zmeny a doplnky č.1/2019 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Magnezitovce Zmeny a doplnky VZN č.1/2019 21.11.2023
Verejnoobchodná súťaž VIII.kolo Odpredaj domu 02.11.2023
Pozvánka na OZ 12.10.2023 Pozvánka na OZ 06.10.2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN 02.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 2 vo voľbách do NR SR 30.09.2023 Voľby do Národnej rady 01.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 1 vo voľbách do NR SR 30.09.2023 Voľby do Národnej rady 01.10.2023
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vytvorenie okrskov 14.09.2023
Generované portálom Uradne.sk