Materská škola

Materská škola v Magnezitovciach je 1-trieda s poldennou starostlivosťou. Poskytuje poldennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola je umiestnená v budove obecného úradu v Magnezitovciach, ktorý je zriaďovateľom MŠ.

V priestoroch materskej školy je vstupná hala, jedna trieda s príslušnými priestormi. Vstup do MŠ je samostatný.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 12.30 hod.

Riaditeľka MŠ: Zita Grosjárová

Konzultačné hodiny: od 6.30 do 7.00 hod. a od 12.30 do 13.00 hod.

Počet detí v MŠ: 14

V materskej škole sa deťom poskytuje strava (desiata), ktorá je zdarma, z dôvodu nadpolovičnej väčšiny nachádzajúcej sa v hmotnej núdzi.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:30 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:30 13:00 - 17:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ  DEŇ
Piatok: 07:30 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2016